FORGOT YOUR DETAILS?

Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING Carlita’s Sieraden

Carlita’s Sieraden gevestigd en kantoorhoudende te Helmond (5701LB) aan de Zuiderstraat 24, hierna te noemen “Carlita’s Sieraden” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Carlita’s Sieraden verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Carlita’s Sieraden u over de manier waarop Carlita’s Sieraden uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Carlita’s Sieraden worden aangeboden op //a>.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk

Carlita’s Sieraden gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Carlita’s Sieraden past wat u op https://carlitassieraden.nl ziet aan op uw interesses. Carlita’s Sieraden gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

 1. Doel

Carlita’s Sieraden verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van / gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Carlita’s Sieraden gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Carlita’s Sieraden.

 1. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Carlita’s Sieraden uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Carlita’s Sieraden verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op https://carlitassieraden.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Carlita’s Sieraden uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Carlita’s Sieraden dat doet.

 1. Uw account

In uw account op https://carlitassieraden.nl slaat Carlita’s Sieraden onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen, reviews die u hebt geplaatst & opgegeven informatie en interesses.

 1. Klantenservice

U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Carlita’s Sieraden registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Carlita’s Sieraden gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

 1. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Carlita’s Sieraden over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Carlita’s Sieraden bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

 1. Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Carlita’s Sieraden om uw naam, adres en emailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op

 1. Verbetering van diensten

Carlita’s Sieraden Carlita’s Sieraden kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Carlita’s Sieraden uitvoeren, geeft Carlita’s Sieraden uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

 1. Social media

Op sommige plekken op / kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Carlita’s Sieraden krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Carlita’s Sieraden geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
 2. a) De doorgifte geschiedt aan een door Carlita’s Sieraden voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Carlita’s Sieraden een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
 3. b) Carlita’s Sieraden op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Carlita’s Sieraden maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Carlita’s Sieraden ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@carlitassieraden.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Carlita’s Sieraden tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op https://carlitassieraden.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Carlita’s Sieraden

 1. Carlita’s Sieraden heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Carlita’s Sieraden verwerkt ten behoeve van / Carlita’s Sieraden accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Carlita’s Sieraden bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan / tenzij Carlita’s Sieraden op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Carlita’s Sieraden behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via https://carlitassieraden.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van https://carlitassieraden.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en https://carlitassieraden.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 25-05-2018.
TOP