FORGOT YOUR DETAILS?

AV & G

Algemene voorwaarden & Garantieregeling

In alle gevallen raden wij aan eerst direct contact met ons op te nemen alvorens positie in te nemen op basis van onderstaande ‘Algemene Voorwaarden’. Wij zijn van goede wil en een goede relatie met onze klanten staat bij ons voorop.

1. VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden (“AV”) van Carlita’s Sieraden. Carlita’s Sieraden is een webshop gevestigd in Helmond aan de Zuiderstraat 24 5701 LB te Helmond, Nederland. Telefoon: +31 (0)650246372. E-mail: info@carlitassieraden.nl. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 70459630. BTW-nummer: NL001696210B43. Deze AV zijn van toepassing op alle koop- en verkoopovereenkomsten die zijn aangegaan door Carlita’s Sieraden en haar klanten via de website www.carlitassieraden.nl 

2. PRODUCTEN

Carlita’s Sieraden verkoopt handgemaakte sieraden.

3. UNICITEIT

Carlita’s Sieraden maakt unieke sieraden, of sieraden in kleine series. Het is niet altijd mogelijk om eenzelfde sieraad opnieuw te maken. Er kunnen verschillen zijn tussen sieraden in de kleine series. Het kan dus zijn dat één sieraad 2x keer wordt besteld. In principe zal de eerste die de bestelling doet het sieraad kunnen kopen.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, ontwerpen, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van rechthebbenden). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

5. AANKOPEN

5.1 Het aankoopproces

U kunt een bestelling plaatsen op de Website door op de knop ‘In Winkelwagen’ te klikken, waardoor  het gewenste artikel in de Winkelwagen komt. U kunt vervolgens de Winkelwagen nakijken en eventuele wijzigingen aanbrengen. Als de Winkelwagen eenmaal naar wens is, klikt u op de knop ‘Afrekenen’. Na het invullen van het bestelformulier, inclusief betalingsinformatie, klikt u op ‘Afrekenen’ waarna u wordt doorgeleid naar een beveiligde omgeving waar u de betaling kunt verrichten. Hierna is de bestelling voltooid.

5.2 De koop- en verkoopovereenkomst

Bij het verwerken van uw bestelling stuurt Carlita’s Sieraden een e-mail waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. De koop- en verkoopovereenkomst gaat in vanaf het moment van verzenden van de betreffende e-mail. De betreffende overeenkomst wordt daarom beschouwd als afgesloten in Nederland.

5.3 Weigering transactie

Carlita’s Sieraden behoudt zich het recht voor het verwerken van een transactie te weigeren om wat voor redenen dan ook en/of te allen tijde naar eigen goeddunken te weigeren iemand diensten te verlenen.

5.4 Levering 

De Website levert aan een beperkt aantal landen binnen Europa. Neem voor vragen over orders contact op met ons.

6. PRIJZEN EN INFORMATIE OP DE WEBSITE

6.1 Vermelde prijzen 

De prijzen die worden vermeld op de Website zijn inclusief BTW. Er worden geen verzendkosten berekend. De totale prijs die wordt vermeld op de bestellijst en op het elektronische bestelformulier is het totaalbedrag. Alle invoerrechten en/of lokale omzetbelasting zijn/is voor rekening van de klant. Deze zijn niet inbegrepen bij de prijs. Carlita’s Sieraden behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen. 

6.2 Prijsveranderingen na reeds afgesloten koop- en verkoopovereenkomst 

Veranderingen in prijzen zijn niet meer van invloed op het verschuldigde bedrag bij een reeds afgesloten koop- en verkoopovereenkomst die is bevestigd door Carlita’s Sieraden door middel van een e-mail.

6.3 Informatie met betrekking tot prijzen, specificaties, etc. 

Hoewel alle informatie met betrekking tot prijzen, specificaties, etc. met de grootste zorg op de website is geplaatst, kan Carlita’s Sieraden de nauwkeurigheid ervan niet garanderen. Elk item van Carlita’s Sieraden is uniek en bestaat voornamelijk uit natuurlijke materialen. Omdat elk item met de hand is gemaakt kan het voorkomen dat er (kleine) verschillen zijn in vorm en kleur. Mede hierom is het mogelijk dat het door u ontvangen product licht afwijkt van de foto van datzelfde product  op de website. Geen item is gelijk.

6.4 Geen leveringsplicht bij onjuiste informatie 

Carlita’s Sieraden is niet verplicht bestellingen te leveren die zijn geplaatst op basis van onjuiste informatie op de website.

6.5 Informatie op externe website 

Bepaalde links op de website geven toegang tot sites en informatiebronnen die worden geëxploiteerd en onderhouden door derden. Carlita’s Sieraden heeft geen controle over deze sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud ervan.

7. BETALING

Betaling kan worden uitgevoerd door middel van een creditcard of alternatieve betaalwijzen die worden vermeld op het elektronische bestelformulier. Creditcard betalingen lopen via Mollie. Door gebruik te maken van een bepaald(e) creditcard(nummer) bevestigt u dat de gebruikte creditcard van u is. Het verschuldigde bedrag wordt afgeschreven van uw rekening wanneer de bestelling is geaccepteerd door Carlita’s Sieraden. Alle creditcardhouders zijn onderhevig aan validatiechecks en toestemming van de verstrekker van de kaart. Als de verstrekker van uw betalingskaart weigert om betaling aan Carlita’s Sieraden goed te keuren zullen we de levering uitstellen en contact met u opnemen. In dat geval is Carlita’s Sieraden niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering. Creditcardinformatie wordt verwerkt door middel van een SSL(secured socket layer)-verbinding. Carlita’s Sieraden is niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden.

U hebt de mogelijkheid te kiezen voor achterafbetaling via Klarna. Voor de voorwaarden voor achterbetaling van Klarna verwijzen wij naar hun algemene voorwaarden.

8. LEVERING

8.1 Levertermijn 

Carlita’s Sieraden doet haar uiterste best om uw aankopen binnen 1-3 werkdagen te versturen. Als de bestelling vertraagt is zal Carlita’s Sieraden u per e-mail op de hoogte brengen.

8.2 Aflevering van uw bestelling 

Uw pakket wordt in Nederland geleverd door Post NL.

8.3 Verzekering van verzending 

Eventuele klachten met betrekking tot de staat waarin de goederen zijn geleverd mogen niet later dan twee werkdagen na ontvangst van de goederen per e-mail of telefonisch worden ingediend bij Carlita’s Sieraden; de contactinformatie staat vermeld in paragraaf 1.

Indien een zending niet binnen 14 dagen bij je geleverd wordt, zal Carlita’s Sieraden bij de vervoerder een onderzoek in laten stellen naar de status van de verzending van de order. Pas nadat bij Carlita’s Sieraden  de uitkomst van dit onderzoek bekend is, zal Carlita’s Sieraden  eventueel overgaan tot terugbetaling van de waarde van de order, of indien mogelijk, de order te vervangen en opnieuw te versturen. Indien de schuld van het niet aankomen van uw order bij Carlita’s Sieraden  ligt en het opnieuw versturen ervan niet mogelijk is, zal Carlita’s Sieraden  de waarde van de order vergoeden.

9. RETOUR

9.1 Herroepingsrecht, Annuleren, ruilen of retourneren van je bestelling 

De aankopen kunnen binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden retour gestuurd worden. Uitgezonderd zijn bestellingen die in opdracht gemaakt zijn.

Controleer het product direct na ontvangst en besluit dan of u het product accepteert of niet. Als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht vragen wij u dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen te melden via info@carlitassieraden.nl.

Door een retour aan te vragen, wordt onmiddellijk de koop- en verkoopovereenkomst tussen Carlita’s Sieraden  en de klant beëindigd en verplicht de klant zich de goederen binnen 14 dagen na ontvangst terug te sturen naar Carlita’s Sieraden .

Alle correct geretourneerde producten – waarvoor een terugbetaling is gevraagd – worden als terugbetaling bijgeschreven op een bankrekening van de oorspronkelijke koper. De terugbetaling omvat de aankoopprijs plus de gemaakte verzendkosten. Om een terugbetaling te krijgen, moet het product in nieuwe, ongebruikte en ongedragen staat zijn. Nieuw en ongebruikt betekent dat er geen vlekken of krassen op het artikel zitten en dat het artikel geen parfum- of rookgeur heeft, kortom geen gebruikssporen heeft. Let op: items die zijn beschadigd door het dragen of passen kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Oorbellen kunnen in verband met hygiëne niet geruild of geretourneerd worden.

Na het in gebruik nemen kunt u zich niet meer beroepen op het feit dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt. Het artikel kan niet worden teruggenomen, hersteld, noch geheel of ten dele worden vergoed.

9.3 Reservering product bij ruiling 

Indien u een bestelling bij Carlita’s Sieraden  wilt ruilen, wordt het nieuwe product niet meteen bij Carlita’s Sieraden  voor u gereserveerd. Dit gebeurt pas op het moment dat wij het geretourneerde product of de geretourneerde producten in goede staat hebben ontvangen. U ontvangt dan van Carlita’s Sieraden  een e-mail waarin de ontvangst in goede staat van het product/de producten is bevestigd. Op dat moment wordt het product waarvoor je het originele product wilt ruilen voor u gereserveerd. Het zou dus kunnen voorkomen dat een gewenste product op dat moment niet meer op voorraad is.

9.5 Verantwoordelijkheid voor retourzending

Carlita’s Sieraden  is niet verantwoordelijk voor je retourzending. U bent als afzender verantwoordelijk voor de daadwerkelijke aflevering van de zending op het juiste retouradres van Carlita’s Sieraden . Het pakket dient daartoe op de juiste wijze bij het postkantoor te worden aangeboden. Indien niet kan worden bewezen dat een zoekgeraakte retourzending behoorlijk is afgeleverd bij het postkantoor is Carlita’s Sieraden  niet verplicht tot vergoeding van het product.

10. PRIVACY

Carlita’s Sieraden  respecteert je privacy. De informatie die door jou wordt verstrekt via de website wordt uitsluitend gebruikt om je bestelling te verwerken en je te informeren over Carlita’s Sieraden  en haar producten indien je aangegeven hebt daar prijs op te stellen.

11. AANSPRAKELIJKHEID

Carlita’s Sieraden  aansprakelijkheid richting de koper is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs. Carlita’s Sieraden  is nooit aansprakelijk voor winstderving of verlies van goodwill of enige andere gevolgschade.

12. VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING EN FORUM

Op alle transacties is Nederlands recht van toepassing. Een eventueel geschil met betrekking tot een koop- en verkoopovereenkomst waarop deze AV van toepassing zijn, wordt uitsluitend voor de rechtbank te Amsterdam gebracht, tenzij Carlita’s Sieraden  ervoor kiest dit geschil voor de bevoegde rechtbank in de woonplaats van de koper te brengen.

13. KLACHTENREGELING

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomt, hoort Carlita’s Sieraden dit graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@carlitassieraden.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 2 werkdagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer een inhoudelijk antwoord verwachten.


GARANTIE REGELING CARLITA’S SIERADEN

Op alle Carlita’s Sieraden producten zit exact 3 maanden garantie vanaf de dag van aankoop. De dag van aankoop is de dag waarop een sieraad betaald is. Onder de garantie valt in principe alles dat niet aan toedoen van de ‘drager’ (degene die het sieraad gekocht heeft) kan worden geweten, maar aan productiefouten te wijten is, zijnde:
– Het ‘zomaar’ breken van een sieraad.
– Het afbreken van delen van het sieraad zonder dat hier een duidelijke oorzaak voor is.

 De volgende zaken vallen NIET onder de garantie:

– Het compleet verbogen zijn van een ring (dit kan slechts met grof geweld gebeuren en valt dus te wijten aan de  drager).
– Het breken van een sieraad wanneer dit duidelijk is te wijten aan de drager.
– Het afbreken van delen van het sieraad op zo’n manier dat duidelijk is dat het door toedoen van de drager komt  (bijvoorbeeld wanneer een ring tevens verbogen is waardoor duidelijk wordt dat het met geweld is gebeurd, bijvoorbeeld door ergens achter te blijven hangen.).
– Het gestolen worden van een sieraad.
– Het verliezen van een sieraad.
– Het te klein worden van een ring.

Wat er gebeurt als de schade onder de garantie valt:

Wanneer er iets met uw sieraad gebeurt dat onder de garantie valt en waarvan dus aantoonbaar is dat het te wijten valt aan een productiefout, zullen wij het sieraad door een nieuw sieraad vervangen onder deze voorwaarden:
– Carlita’s Sieraden zal het sieraad repareren of als dat niet mogelijk is ontvangt de drager een vergelijkbaar  model sieraad ter vervanging van het sieraad dat in eerste instantie gekocht is.
– Als het sieraad niet gerepareerd of vervangen kan worden krijgt de drager een tegoedbon die besteedbaar is in de webshop.
– Na vervanging van het sieraad geldt de garantie nog steeds vanaf de dag van de originele aankoop. Dus koopt u  uw sieraad op 1 januari 2018, dan valt deze onder de garantie tot 1 april 2018. Gaat het sieraad binnen het half  jaar stuk en krijg je een nieuwe, dan geldt de garantie nog steeds tot 1 april 2018.

Wat te doen wanneer er iets met jouw sieraad gebeurt dat onder de garantie valt:

Wanneer er iets met uw sieraad gebeurt dat onder de garantie valt, stuur dan een e-mail naar info@carlitassieraden.nl met als onderwerp ‘Garantieclaim’. Leg in de e-mail uit wat er gebeurd is en hoe het gebeurd is. Stuur een geldig aankoopbewijs mee (de factuur of bestelbevestiging). Voeg tevens een foto van het sieraad toe waarop goed zichtbaar is wat de “schade” is.

Bij ‘onschuld’ van de drager: 

Is het direct zichtbaar dat de schade niet aan de drager te wijten is, zal Carlita’s Sieraden  de verzendkosten om het sieraad naar Carlita’s Sieraden  te sturen vergoeden. Carlita’s Sieraden zal dan de verzendkosten overmaken naar het rekeningnummer waarmee het sieraad in eerste instantie gekocht is. Carlita’s Sieraden zal je informeren wanneer je je nieuwe sieraad kunt verwachten.

Bij twijfel:

In geval van twijfel over de ‘onschuld’, zijn de verzendkosten in eerste instantie voor de drager zelf. Blijkt na keuring inderdaad dat de schade niet aan de drager te wijten valt, zal Carlita’s Sieraden de verzendkosten achteraf alsnog vergoeden door de verzendkosten over te maken naar het rekeningnummer waarmee het sieraad in eerste instantie gekocht is.

Bij schuld van de drager maar een ‘eerlijke vergissing’:

Blijkt dat de schade toch aan de drager zelf te wijten valt, zal de drager de verzendkosten niet vergoed krijgen maar zal Carlita’s Sieraden wél de verzendkosten betalen om het sieraad terug naar de drager te sturen. Dit geldt echter uitsluitend bij een ‘eerlijke vergissing’.

Bij ‘duidelijke schuld’ van de drager:

Is het bij aankomst van het sieraad bij Carlita’s Sieraden direct duidelijk dat de schade wél aan de drager te wijten valt en dat de drager dit redelijkerwijs had kunnen weten, dan worden zowel de verzendkosten om het sieraad naar Carlita’s Sieraden te sturen als de verzendkosten om het sieraad terug naar de drager te sturen ten laste van de drager gelegd.

Blijkt uit de foto in de e-mail al direct dat de schade aan de drager te wijten valt, valt de schade dus niet onder de garantie. In dit geval heeft het dus geen zin om het sieraad naar Carlita’s Sieraden te sturen. Carlita’s Sieraden zal in dit geval zo goed mogelijk haar best doen advies te geven om het sieraad zo mooi en voordelig mogelijk te laten herstellen.

1. VERZEND- EN VERPAKKINGSVOORWAARDEN WANNEER JE EEN SIERAAD TERUGSTUURT NAAR CARLITA’S SIERADEN

Een sieraad dat inderdaad onder de garantie valt en waarvan de schade niet te wijten valt aan de drager, moet onder de volgende voorwaarden naar Carlita’s Sieraden verstuurd worden:

Verzendwijze:

Verzend het sieraad met aangetekende post. Dit kost € 7,95, maar is erg veilig. De verantwoordelijkheid voor het sieraad ligt dan bij Carlita’s Sieraden zodra de koper een foto van de Track & Trace bon naar info@carlitassieraden.nl heeft gestuurd.
– Voeg een briefje toe in de envelop met daarop uw contactgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer).
– Hebt u geen geldig aankoopbewijs bij uw e-mail gevoegd, stuur dan ook een kopie van aankoopbewijs mee in de envelop.

 

 

TOP